Gabaldarbu Ekonomika Latvijā - Nākotnes Prospekti

Gabaldarbu ekonomika (tulk. no angļu “Gig economy”) vēl aizvien ir salīdzinoši jauns termins Latvijas darba tirgus leksikonā. Modeliem iegūstot arvien lielāku popularitāti pasaulē, daudziem varētu rasties jautājums - vai tas ir patiesi ilgstpējīgs, un tādām platformām kā Taskio ir nākotne pašmāju tirgū? 

Šajā apskatā pievērsīsimies gabaldarbu ekonomikas pieaugošās popularitātes iemesliem, kā arī iedziļināsimies skaitļos un statistikā, lai iegūtu priekšstatu par tās ilgtermiņa potenciālu. 

Gabaldarbu Ekonomika - Pārejošs Trends vai Jaunā Norma? 

Kaut arī gabaldarbu fenomens pašmāju darba tirgus kontekstā figurē jau zināmu laiku, un nereti tiek saistīts ar tā saukto frīlanceru bumu aizgājušās dekādes sākumā, par patieso gabaldarbu ekonomikas “nulles stundu” visbiežāk ir pieņemts uzskatīt 2020.gadu un Covid 19 pandēmijas atnestās pārmaiņas globālajā darba tirgū. 

Biznesu likvidācija un darbavietu zudums, ko iezīmēja pandēmijas sākums un tās atnestie uzņēmējdarbības ierobežojumi, noveda pie visdažādāko profesiju un ranga speciālistu masveida pārprofilēšanās. 

Alternatīvu ienākumu avotu meklējumi, kā arī gadījuma rakstura darbu pieaugums pandēmijas gados, neizbēgami atstāja milzīgu efektu uz tradicionālā, jeb 9-5 darba modeļa lomu sabiedrībā, ko tikai veicināja attālinātā darba formāta un dažādu hibrīdmodeļu ieviešana. 

Vairums darba ņēmēju šajā periodā ieguva vēl nepieredzētu autonomiju un profesionālo fleksibilitāti - kvalitātes, kas vēl pirms pāris gadiem šķita gluži neiedomājamas pašmāju darba tirgus kontekstā. 

Tikai likumsakarīgi, ka tieši šis periods ievadīja arī plašāku sabiedrības diskusiju par profesionālās un privātā dzīves balansa nozīmi ikdienā, kā arī aizsāka publiskas diskusijas par 4 dienu darba nedēļas ieviešanu praksē. Perioda atstātās sekas uz pasaules un pašmāju darba tirgu bez šaubām ir jūtamas vēl šodien. 

Un tomēr, vai 2023.gadā varam pavisam droši apgalvot, ka gabaldarbu ekonomika praksē ir kas vairāk par dažāda rakstura kurjerpakalpojumiem un e-komercijas “haltūrām”? Vēl jo vairāk - vai varam apgalvot, ka formāts spēj nopietni konkurēt ar tradicionālajiem nodarbinātības modeļiem pašmāju tirgū?

Gabaldarbu Ekonomika Latvijā un Pasaulē - Ko Vestī Skaitļi

Atsaucoties uz ekspertu prognozēm un publiski pieejamiem pētījumiem, varam droši teikt, ka gabaldarbu ekonomika jau krietnu laiku ir kas vairāk pārejošu trendu. 

Globālā mērogā, gabaldarbu ekonomika jau sastāda 30-40% no kopējā darbaspēka - skaitlis, kuru pēc ekspertu prognozēm pirmspandēmijas gados, pasaules darba tirgus būtu sasniedzis tikai 2025.gadā. Vēl jo vairāk -  pētījumi liecina, ka šis īpatsvars 2030.gadā būs palielinājies līdz 80%. Amerikas un Eiropas savienības valstu kopējais gabaldarbu ekonomikā nodarbināto cilvēku skaits 2023 gadā jau ir sasniedzis 162 miljonus. 

Tikmēr modeļa tirgus vērtība, kas 2023 gadā sastāda aptuveni 401 miljardu ASV dolāru, pēc pašreizējām prognozēm, 2028.gadā jau sasniegs 873 miljardus ASV dolāru. 

Kaut arī lokālā mērogā vēl aizvien pārliecinoši dominē tradicionālais nodarbinātības modelis, būtu naivi domāt, ka pašreizēja dinamika pasaulē neatstās sekas uz pašmāju darba tirgu. 

Arvien pieaugošā digitalizācija, un tās sniegtās komunikācijas iespējas, ir radījušas pateicīgu augsni mikrouzņēmumu un pašnodarbināto izaugsmei Latvijā. Blakus kurjeru servisam tādos uzņēmumos kā ”Bolt” un “Wolt”, milleniāļu un Z paaudzes jaunie profesionāļi rod arvien jaunus alternatīvos ienākumu kanālus, pateicoties arī tādām globālajām gig economy platformām kā Upwork un Fiverr. 

Individuālie komersanti tikmēr var paļauties uz dažādām e-komercijas platformām, piedāvājot visbiežāk limitētu, taču eksluzīvu produkciju pašmāju auditorijai, izmantojot tādas interneta vietnes kā Shopify, Etsy un Amazon

Ņemot vērā gabaldarbu ekonomikas ciešo saikni ar digitālo vidi, tikai likumsakarīgi, ka šeit varētu rasties jautājums, vai modelis nav rezervēts gados jauniem speciālistiem, kuri ir auguši kopā ar tehnoloģijām, un līdz ar to spēj daudz efektīvāk operēt digitālās ekonomikas laikmetā? 

Kaut arī augstāk minētās grupas nudien sastāda procentuāli vislielāko daļu no globālā gabaldarbu ekonomikas darbaspēka, statistika liecina, ka modelis ir saistošs visdažādāko vecumu grupu pārstāvjiem. 

Globāli, aptuveni 48% gabaldarbu ekonomikas darbaspēka sastāda tieši Z paaudzes speciālisti. Tikmēr 32% speciālistu pārstāv vecuma grupu no 26-40 gadiem. Visbeidzot, profesionāļi vecuma grupā no 41-60 sastāda aptuveni 20% no šī brīža globālās gabaldarbu ekonomikas. 

Salīdzinājumā ar tradicionālo darba modeli, gabaldarbu ekonomikas modelis ir pietiekami iekļaujošs, ko lielā mērā var skaidrot ar tā specifiku. Vairumā gadījumu sekmes ir atkarīgas tikai no pašu profesionāļu vēlmes mācīties, apgūt jaunākās tehnoloģijas un organizēt savu laiku. 

Neatkarīgi no vecuma, lokācijas un darbības sfēras, gabaldarbu ekonomikas modelis tā šī brīža formātā iegūst arvien lielāku popularitāti gan globāli, gan arī lokāli, un tā sniegtā iespēja kontrolēt savas ikdienas gaitas viennozīmi ir saistoša jebkuram profesionālim. Taskio un tai līdzīgās pašmāju platformas šobrīd ir kļuvušas par galvenajiem kanāliem gabaldarbu ekonomikas izplatībai pašmāju tirgū. 

Taskio - Visiem Vecumiem un Pieredzēm Radīts Risinājums

Taskio ir viena no nedaudzajām platformām, kurā vienu viet atrodami visdažādāko nozaru specialisti, eksperti, kuri ir gatavi sadarboties ar klientu uz uzdevumu bāzes. Speciālists tiek nolīgts uz konkrētā darba veikšanu uz iepriekš atrunātiem nosacījumiem, vai tas būtu dzīvokļa remonts, programmas izstrāde, vai skaistumkopšanas pakalpojumi.

Platformas darbības pamatā ir gabaldarbu ekonomikas modelis. Pieredzējuši aroda speciālisti, jau eksistējoši uzņēmumi un jaunie censoņi šeit iegūst unikālu iespēju komunicēt ar potenciālo klientu tiešā formā, kā arī veidot savu tiešsaistes reputāciju, kuras pamatā - paveiktā darba kvalitāte. 

Starpnieku izslēgšana, un iespēja reklamēt savus pakalpojumus faktiski bezmaksas, ir viens no galvenajiem iemesliem platformas strauji pieaugošajai popularitātei pašmāju tirgū. Taskio izpildītāju bibliotēka jau ietver vairākus simtus visdažādāko nozaru speciālistus, un to skaits tikai turpina augt.

Vai Taskio ir nākotne pašmāju tirgū? Šobrīd varam pavisam droši apgalvot, ka platformas uzņemtā trajektorija ved tikai augšup. Klientiem ātri pieejamie risinājumi, iespēja komunicēt ar darba veicējiem tiešā formā, kā arī abpusējo atsauksmju modelis, padara Taskio par iespējams ātrāko, lētāko un uzticamāko kanālu dažādu ikdienas uzdevumu veikšanai, kamēr izpildītājiem - par ērtāko platformu pirmajiem soļiem gabaldarbu ekonomikā. 

Vai vēlies pārliecināties par platformas efektivitāti praksē? Neatkarīgi no tā, vai meklē ekspertus kāda uzdevuma veikšanai, vai arī esi speciālists jaunu ienākumu avotu meklējumos, pieraksties un izmēģini platformu jau šodien!